top of page

Hakkımızda

Dijital Bir Avrupa için Yenilikçi Müzeler (InnoMaDE) kapsamında yürütülecek proje, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde kültürel-yaratıcı inisiyatif ve girişimleri, ARAŞTIRMA, TOPLULUK geliştirme ve EĞİTİM faaliyetleri üzerinden birbirine bağlamayı hedeflemektedir.

Projenin araştırma faaliyetleri, Avrupa müzelerinin gelişiminde dijital dönüşümün ve sosyal medyanın rolü ile müzelerin Türkiye’deki dönüştürücü potansiyeline odaklanmaktadır. Bu çerçevede yapılacak araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranması planlanmaktadır:

  • Müzeler inovasyon, dijital beceriler, sanat ve yaratıcılık endüstrileri çerçevesinde bireylere nasıl yakınlaşabilir?

  • Özellikle covid19 sürecinde ve sonrasında müzeler kendilerini nasıl yenileyebilir?

  • Giderek daha “yalnız”laşan bir toplumda, bireyler müzelerden nasıl yararlanabilir?

  • Müzeleri temsil etme ve tanıtmada yeni teknolojiler nelerdir?

  • Müzeler, yeni ekonomide nasıl bir fark yaratabilir?

İÜ-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim TURAN koordinatörlüğünde, Pera Müzesi ve Creative Business Network Denmark işbirliğinde hazırlanan “Innovative Museums for a Digital Europe” başlıklı proje, Erasmus+ çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Uluslararası çevrimiçi tematik webinarlar, atölye çalışmaları ve sertifikalı bir eğitim programı da projenin yaygınlaştırma faaliyetleri arasında yer almaktadır.

bottom of page