top of page

ENJOYMENT - THE ICOM CECA EUROPE CONFERENCE 2022

Pandemi Sürecinde Yaratıcı Kültür Endüstrileri Bağlamında Müzelerimiz

Etkinlikler

03/03/2021

Eğitim alanı için geliştirilen dijital çözümlerin küresel olarak yaygınlaştırılmasının önemine odaklandığımız bu webinarda katılımcılara, Pera Müzesi dijital sergileri için özel olarak hazırlanmış öğretmen kılavuz kitapları tanıtılmıştır. Webinara katılan müze uzmanı, eğitimci ve öğretmenlerden gelen müze kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yönelik talep doğrultusunda dijital malzeme ve hikaye anlatım teknikleri gibi yenilikçi yöntemler hakkında detaylı sunum yapılmıştır.

2

06/04/2022

ADWeeks2022 Avrupa çapında bilinçlendirme kampanyasında yaratıcı kültür endüstrileri çerçevesinde yürüttüğümüz projemizin, tanıtım etkinliklerine ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. 30 ülkeden 122 ortağın yer aldığı ve 500'ün üzerinde etkinliğin yapıldığı organizasyonda ülkemizi temsilen 4 farklı etkinlikle süreçte yerimizi aldık.

3

12/04/2022

Webinarda, müze uzmanları tarafından Pera Müzesi  “Oryantalist Tablolar”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri”, “Kütahya Çini ve Seramikleri” dijital sergileri için tasarlanan dijital eğitim materyallerinin sunumu yapılmıştır.

4

13/04/2022

Oyunların eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra bireylerin gelişimi ve öğrenmelerinde önemli bir yere sahip olması, oyunların farklı disiplinlerde yer almasını gerektirmiştir. Bu alanlardan biri de sanal müzelerdir. Oyunlaştırma; öğrenenlerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve inançlarını arttırmak, öğrenme sürecini ve bu süreçte kullanılan araçları daha çok ilgi çekici, merak uyandırıcı ve eğlenceli bir hale getirmek için kullanılabilecek etkili bir öğretim yaklaşımıdır. Bu nedenle özellikle 21. yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte müzeler, koleksiyonlarının hikâyelerini ziyaretçilerine aktarma sürecinde yeni yöntemler uygulamaktadırlar. Uygulanan bu yeni yöntemler sayesinde müzelerin, ziyaretçileriyle etkin bir iletişim kuran çekim merkezleri haline gelmeleri mümkündür. Bu eğitimde katılımcıların; oyun, oyunlaştırma ve oyun temelli öğrenmenin tanımını yapmaları, oyunlaştırmanın psikolojik ve teorik altyapısına dair kavramları açıklayarak bunları sanal müzelerde nasıl kullandıklarına dair bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

5

14/04/2022

CLIL, öğrencilerin hedef dilde doğal bir şekilde iletişim kurmaları, bağlam içinde sözcükleri toplamaları ve – özellikle sanat gibi yaratıcı konularla kullanıldığında – hedef dildeki sözcük dağarcığı ve sahip oldukları kavramlarla kendi özgün fikirlerini nasıl ifade edeceklerini öğrenmeleri için bir alan sağlar. Bu atölyede CLIL etkinliklerinin proje tabanlı tasarımı konusunda katılımcıya bilgi aktarılması amaçlanmıştır.

6

Müzeler, Kültür ve Yaratıcılık: Kültürel Yaratıcı Endüstrilerin Kapasitesinin Artırılması

1st stage Zoom Platform

Date: 25.01.2023  Time: 19:00-20:30 IST time (17:00-18:30) CET time

Webinar Research insights and Best practices, Zoom Platform // Link to recording

7

Türkiye ve Danimarka'da İyi Uygulamalar

2nd stage Zoom Platform

Date: 25.01.2023  Time: 19:00-20:30 IST time (17:00-18:30) CET time

Webinar Research insights and Best practices, Zoom Platform // Link to recording

8

Müzeler ve Girişimciler Arasında Bağ Oluşturmak İçin Online Fuar

22/02/2023  Yer: Zoom platform, Dil: İngilizce

19:00 - 20:30 IST time (17:00-18:30) CET time

Zoom platform, Link to the recording  Passcode: mTT&f5a1

bottom of page