top of page

İyi Örnekler

Dijital teknolojiler, müzelerde esenlik, sosyal etkileşim ve olumlu deneyimler dahil olmak üzere ziyaretçilerin deneyimlerini canlandırmayı amaçlayan programların desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayfada, yenilikçi yöntemleri, yeni ve alternatif veri kaynaklarını keşfetmeyi teşvik eden bu tür uygulamaları bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi, BURADA

Turkish Museums projesi, GoTurkey projesi ile birlikte ülkemizin en büyük turizm iletişimi kanallarından biridir. Turkish Museums projesinin dijital ajansı SiuDigital, projenin tüm dijital iletişim stratejisini oluşturmuş ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan 400’e yakın müze ve örenyerinin fotoğraf ve videolarıyla yer aldığı bir portal hazırlamıştır.

Image by R M

InnoMaDE projesi kapsamında Pera Müzesi ve Escapist iş birliği ile Pera Müzesi'nin kalıcı koleksiyonları kullanılarak araştırma, inovasyon ve kültürel miras odaklı mesajların iletileceği bir dijital kaçış oyunu tasarlandı. Etkinlik, müzelerin arkeolojik ve kültürel miras zenginliğini öne çıkarma, Pera Müzesi koleksiyonları örneğinde Yenilikçi Müzecilik anlayışını somutlaştırma ve dijital ortamda geniş katılım sağlayarak toplumsal kalkınma misyonuna hizmet etme stratejisini izlemektedir.

Image by Linus Mimietz

Komet Kültür ve Sanat Projeleri olarak 2019’dan bu yana Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Ziraat Bankası’nın desteğiyle farklı illerdeki müzeleri ziyaretçilerle buluşturan Müze Kiti Projesi kapsamında Topkapı Sarayı (2019), Pera Müzesi (2020), Anadolu Medeniyetleri Müzesi (2021), Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Göbeklitepe (2021) ile Troya Müzesi ve Ören Yeri (2021) için müze eğitim kitleri hazırlanmıştır. Ayrıca 2021’de ilk kez Troya için Türkçe ve İngilizce ziyaretçi kitleri de hayata geçirilmiştir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Göbeklitepe ziyaretçi kitleri için de hazırlıklar devam etmektedir.

Image by Raimond Klavins
bottom of page