top of page

Araştırma

Erasmus+ KA210 kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile yürüttüğümüz araştırmanın amacı pandemi sürecinin müzelerin kültürel ve yaratıcı endüstri yaklaşımına etkisini ortaya koymaktır.  

Araştırmanın etik açıdan uygunluğu İÜ-Cerrahpaşa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı'nın 14.06.2022 tarih ve 2022/219 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Hazırladığımız ölçekte 25 adet soru yer almaktadır. Sorular, müze adına bir kişi tarafından ilgili birimlerle danışıklı olarak cevaplandırılacaktır.

Araştıma sonuçlarının da yer aldığı sunum dosyasına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

bottom of page